Jak zabrać się do sprzątania mieszkania po zalaniu? Wybijająca z kanalizacji woda, wylewająca brodzikiem czy muszlą sedesową, to żadna nietypowa rzecz, zdarza się w blokach często, zwłaszcza tych starszych budynkach wielorodzinnych, gdzie piony odprowadzające wodę są już mocno wiekowe, lub w domkach jednorodzinnych, gdzie kanalizacja może wybić od studzienki lub szamba po większych opadach. Kanalizacja wybije, zaleje łazienkę lub całe mieszkanie, a potem, trzeba to posprzątać. My podpowiadamy jak.

Przede wszystkim trzeba się skupić na zdezynfekowaniu pomieszczeń. To ważne, głównie dlatego, że woda wybijająca z kanalizacji pełna jest zanieczyszczeń i chorobotwórczych bakterii, zagrażających życiu mieszkańców. Nic dziwnego, że dawniej powódź oznaczała początek epidemii chorób zakaźnych, skoro do domów wlewała się woda zanieczyszczona kanalizacją, ściekami, obornikiem i innymi rzeczami, które można po drodze do miasta zmyć i za sobą ponieść. Niegdyś nie było sposobu na dokładne zdezynfekowanie powierzchni…

Sprzątanie po tym, jak na pomieszczenie wybije woda z toalety

Dziś, gdy na pomieszczenie wybije woda z toalety, to na powierzchni znajdą się bakterie chorobotwórcze, chemikaliów i odchody, czyli wszystko to, co w naszych domach spuszczane jest w ubikacji. Nieco obrzydliwe, prawda? Na szczęście, nowoczesna chemia pozwala dokładnie oczyścić pomieszczenia, zdezynfekować je i zapobiec powstawaniu pleśni, czyli dokładnie wysuszyć. Dezynfekcji należy poddać również powierzchnie, które mogły zostać zawilgocone lub lekko spryskane przez wybijające nieczystości. Nawet niewielki kontakt z zanieczyszczeniami nakazuje traktować miejsce jako skażone. Sprzątanie takiego mieszkania nie jest pracą ani łatwą, ani przyjemną, a o zapachach i konsystencji zabrudzeń trudno nawet myśleć… Nieczystości, te grubsze, należy zbierać szuflą, i zdrapać ostrą szczotką ze ścian. Potem ściany należy bardzo dokładnie wyszorować wodą z dodatkiem detergentu, dokładnie spłukując je wodą, oczywiście zakażoną. Nie wystarczy wyszorować ich raz, czynność tą trzeba niestety powtórzyć kilkakrotnie. Woda, jakiej należy do takiego mycia używać, musi być co najmniej przegotowana, a najlepiej przygotowana odpowiednimi środkami odkażającymi. Kilkukrotne zmycie powierzchni i dokładne jej spłukanie pozwala obniżyć poziom drobnoustrojów do poziomu bezpiecznego dla ludzkiego organizmu. Woda z mycia takiej powierzchni oraz z dezynfekcji powinna trafić do kanalizacji.

Mycie skażonej powierzchni

Mycie skażonej powierzchni zdecydowanie ułatwia myjka ciśnieniowa. Używać tu należy skażonej chemicznie, lub co najmniej przegotowanej wody. Stosując chemię do odkażania wody należy stosować się ściśle do zaleceń producenta. Do mycia i odkażania miejsc do przechowywania i przygotowywania żywności należy stosować wszelkie dostępne środki myjąco – dezynfekujące, od znanych wszystkim Domestosa, ACE, czy Colox lub Dezmex, po te bardziej profesjonalne. Nakładając środek dezynfekujący na powierzchnię, należy go przetrzymać na niej co najmniej 15 minut, a następnie dokładnie spłukać czystą wodą. Preparaty na powierzchnię nakłada się pędzlem lub szczotką, można również je natryskiwać, co jednak wiąże się z dużym stężeniem środka w powietrzu, którym oddychamy i możliwością zatrucia. Zresztą, środki odkażające nie są obojętne dla ciała człowieka, a brak środków ostrożności może skończyć się ciężkim zatruciem, dlatego prace należy wykonywać w rękawicach i ubraniach roboczych, w maskach ochronnych, a pomieszczenia w czasie dezynfekcji należy dokładnie wietrzyć. Rozpylony środek należy zostawić na powierzchni na co najmniej 24 godziny, a w międzyczasie trzeba dokładnie wywietrzyć pomieszczenie. Po upływie tego czasu należy powierzchnię dokładnie zmyć ciepłą wodą. Używając środków chemicznych do odkażania powierzchni należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta tychże środków.

Sprzątnie rozlanego oleju opałowego

Kiedy na skutek wylania nieczystości z kanalizacji może rozlać się olej opałowy. Wówczas obowiązują nieco inne procedury. Przede wszystkim, do usunięcia oleju należy wezwać straż pożarną. Olej trzeba dokładnie zebrać z powierzchni wody, ale też z podłóg i ścian, ponieważ źle zebrany, wydziela szkodliwe opary, które mogą stać się przyczyną pożaru. Zanim ktoś wejdzie do pomieszczenia, należy je dokładnie wywietrzyć, a z budynku usunąć wszystkie nasączone olejem rzeczy, łącznie z płytami ściennymi i materiałami ocieplającymi. Samodzielnie możesz zmyć ściany z oleju, przy użyciu myjki ciśnieniowej i specjalnego środka do usuwania oleju. Wody z olejem i środkami do jego usuwania nie wolno odprowadzać do kanalizacji, a w miejsce wskazane przez straż pożarną.

Wielkie sprzątanie po zalaniu mieszkania